• 42 684 32 02
  • szkolenia@tromed.pl

PISANIE EKSPRESYWNE I COACHING - WPROWADZENIE DO METODOLOGII
informacje

Pisanie ekspresywne jest formą budowania samoświadomości i samokontroli, w celu osobistego rozwoju, poprawy samopoczucia, lepszego radzenia sobie z trudnościami i przechodzenia przez zmiany, z wykorzystaniem metody pisania.

Coaching zaś jest procesem podczas którego Klient, w towarzystwie i przy wsparciu coacha pracuje nad tematem, w którym chce dokonać zmiany. Ten proces może polegać wyłącznie na rozmowie osób, ale może być również wzbogacony w narzędzia, które będą pogłębiały tę pracą i pomagały Klientowi dostrzegać nowe perspektywy podczas samej sesji, jak i pomiędzy nimi.

Coaching Ekspresywny™ to autorska metoda, która jest połączeniem coachingu, w rozumieniu International Coach Federation oraz pisania ekspresywnego. Ekspresja – z łacińskiego. exspressio – oznacza wyrażanie, wyciskanie, uzewnętrznienie, danie wyrazu.

Coaching Ekspresywny™ wykorzystuje refleksyjne i intuicyjne pisanie, jako formę uzewnętrzniania wewnętrznych opowieści Klienta, w skład których wchodzą myśli, emocje, potrzeby, pragnienia, interpretacje, oceny i motywacje Klienta oraz skorzystania z nich a czasem transformacji w zasoby, potrzebne do osiągnięcia celu, z którym przychodzi na coaching.

W trakcie warsztatów:

  • zapoznasz się z pisaniem ekspresywnym jako metodologią poszerzania wiedzy o sobie, szukania rozwiązań, inspiracji i pogłębiania kontaktu oraz doświadczysz tej metody
  • zapoznasz się z niezwykłą i bogatą w narzędzia metodologią prowadzenia dzienników Journal to the Self®, z której skorzystało już ponad 100 000 ludzi na całym świecie
  • dowiesz się czym jest profesjonalny coaching zgodny ze standardami International Coach Federation oraz jak pisanie ekspresywne wpisuje się w podejście coachingowe
  • zobaczysz jak wygląda profesjonalna sesja coachingowa, z wykorzystaniem elementów pisania ekspresywnego (podczas warsztatu zostanie przeprowadzona mini sesja coachingowa z chętnym uczestnikiem).


Warsztaty przeznaczone są dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o profesjonalnym coachingu i metodzie pisania ekspresywnego, coachów, trenerów, mentorów, doradców, pracowników socjalnych i służby zdrowia, nauczycieli i pedagogów, którzy chcieliby poznać nowe narzędzie wsparcia swoich Klientów i podopiecznych, managerów i liderów, którzy chcieliby pogłębić kontakt ze sobą, by być wsparciem dla swoich pracowników.

Warsztaty prowadzi Monika Kliber - coach ekspresywny, instruktor i prekursor pisania ekspresywnego w Polsce, certyfikowany coach International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).
Uczennica Kathleen Adams, obecnie w trakcie certyfikacji metodologii Journal to the Self® Instructor Certification Training organizowanego przez Center for Journal Therapy w Denver.
Pomaga Klientom w odkrywaniu odwagi do twórczego życia, rozwijaniu samoświadomości emocjonalnej oraz przechodzeniu przez zmiany, poprzez procesy coachingowe oraz warsztaty z zastosowaniem metody pisania ekspresywnego.
Wieloletni praktyk w dziedzinie Human Resources, trener i coach biznesu z doświadczeniem ponad 3500 godzin szkoleń i pracy indywidualnej.

Koszt warsztatów - 50 zł płatne bezporednio przed udziałem w warsztatach. 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED