• 42 684 32 02
 • szkolenia@tromed.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE

 1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających się na szkolenia oraz uczestników szkoleń jest TROMED-ZAOPATRZENIE MEDYCZNE ANNA TROCZYŃSKA, 93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4, NIP 729-225-78-08.
 2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się drogą e-mailową contact@tromed.pl
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Dane osobowe osób zgłąszających się na szkolenia przetwarza się w celu:
  • przygotowania lub przesłania oferty realizacji usługi, uczestnictwa w usługach, przesłania i przetworzenia kwestionariuszy oczekiwań przed wykonaniem usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
  • marketingu bezpośredniego usług szkoleniowych, prezentowanie opinii na temat zrealizowanych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody)
  • analitycznych, optymalizacji i poprawy jakości procesów, archiwizacji informacji na wypadek ustalenia faktów, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora)
 5. Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarza się w celu:
  • przygotowania lub przesłania oferty realizacji usługi, uczestnictwa w usługach, przesłania i przetworzenia kwestionariuszy oczekiwań przed wykonaniem usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
  • wystawienia dokumentów sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
  • marketingu bezpośredniego usług szkoleniowych, prezentowanie opinii na temat zrealizowanych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody)
  • analitycznych, optymalizacji i poprawy jakości procesów, archiwizacji informacji na wypadek ustalenia faktów, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora)
 6. Odbiorcą danych osób zgłaszających się na szkolenia oraz uczestników szkoleń jest wyłącznie TROMED-ZAOPATRZENIE MEDYCZNE ANNA TROCZYŃSKA, 93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4, NIP 729-225-78-08.
 7. Dane osobowe osób zgłaszających się na szkolenia oraz uczestników szkolenia w naszym imieniu mogą przetwarzać również:
  • operatorzy pocztowi
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
  • podmioty świadczące dla nas usługi księgowe
  • podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, w tym prawne
  • podmioty realizujące dla nas usługi szkoleniowe i konsultacyjne
 8. Okres przechowywania danych osobowych:
  • w przypadku osób zgłaszających się na szkolenie - do zakończenia procesu rekrutacji na dane szkolenie
  • w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy - maksymalnie przez okres 5 lat.
  • w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu
 9. Każda osoba zgłaszająca się na szkolenia oraz uczestnicy szkoleń mają prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe osób zgłaszających się na szkolenia oraz uczestników szkoleń nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka.
 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED