• 42 684 32 02
 • szkolenia@tromed.pl

DYSFAGIA - ZABURZENIA POŁYKANIA W PRACY PACJENTEM NEUROLOGICZNYM
informacje

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dysfagia:
  • przyczyny, objawy, konsekwencje zaburzeń połykania
  • testy połykania, ocena zaburzeń połykania, wytyczne
  • zasady bezpiecznego karmienia, kryteria doboru konsystencji pokarmów, instruktaż dla rodziny
 2. Strategie terapeutyczne - ćwiczenia praktyczne:
  • traktu ustno-twarzowego
  • adaptacja posturalna (mobilizacja żuchwy, mięśnia 2-brzuśćcowego, MOS)
  • ćwiczenia miofunkcyjne
  • stymulacja sensoryczna łuków podniebiennych i tylnej ściany gardła
 3. Kompensacyjne metody leczenia - ćwiczenia praktyczne:
  • techniki kontroli posturalnej wspomagające bezpieczne połykanie pacjenta po udarze mózgu, w chorobie Parkinsona, SM, SLA, po urazie mózgowo-czaszkowym
  • facylitacja wzorców karku, języka, ruchomości szczęki, krtani, ruchów języka, mięśni mimicznych
Warsztaty prowadzi mgr Ewa Świątek - fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy z ponad 10-letnim doświadczeniem pracy z pacjentami neurologicznymi.
Koordynator Zespołu Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną w WWCOiT im. Kopernika w Łodzi.
Terapeutka wielu metod specjalnych (m.in. metody Bobath dla dorosłych, PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej).

Koszt warsztatów - 199 zł, zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Informujemy, że w części praktycznej będzie dochodzić do uzasadnionego, fizycznego kontaktu pomiędzy uczestnikami warsztatów lub uczestnikami a prowadzącym warsztaty, w trakcie wykonywania ćwiczeń i testów, wynikających z treści i harmonogramu warsztatów. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o udziale w warsztatach. 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED