• 42 684 32 02
 • szkolenia@tromed.pl

FIZJOTERAPIA W ONKOLOGII
informacje

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Epidemiologia nowotworów i czynniki ryzyka
 • Diagnostyka i leczenie nowotworów
 • Następstwa leczenia nowotworów (leczenie układowe, chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia)
 • Podstawy terapii pacjentów leczonych z powodu nowotworów:
  • piersi
  • płuc
  • przewodu pokarmowego
  • okolicy głowy i szyi
  • układu moczowo-płciowego
  • układu nerwowego
  • w terminalnym okresie choroby nowotworowej
 • Praktyczne zastosowanie wybranych ćwiczeń i metod fizjoterapeutycznych w wybranych jednostkach chorobowych

Szkolenie prowadzi mgr Tomasz Błaszczyk - specjalista fizjoterapii.
Wieloletni pracownik Poradni Rehabilitacyjnej przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie zajmuje się m.in. terapią obrzęku limfatycznego, manualnym drenażem limfatycznym połączonym z kompresjoterapią.

Koszt szkolenia - 390 zł netto, zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie dla uczestników stacjonarnych.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w ograniczonej liczbie osób, z zachowanie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz jednocześnie online na platformie ZOOM. 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED