• 42 684 32 02
  • szkolenia@tromed.pl

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W PRAKTYCE - MODUŁ 1
informacje

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Rehabilitacja kardiologiczna - definicja
  2. Współczesne zasady rehabilitacji kardiologicznej
  3. Prewencja pierwotna i wtórna schorzeń układu sercowo-naczyniowego jako stały element rehabilitacji kardiologicznej
  4. Studium przypadku
  5. Metody diagnostyczne stosowane w rehabilitacji kardiologicznej z wykorzystaniem sprzętu medycznego
  6. Metody terapeutyczne rehabilitacji kardiologicznej
  7. Rola edukacyjna fizjoterapeuty w rehabilitacji kardiologicznej




Część teoretyczną szkolenia prowadzi dr n. med. Iwona Pyszczek
Specjalista rehabilitacji medycznej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.
Starszy asystent Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
Wykładowca akademicki.

Część praktyczną szkolenia prowadzi mgr Jakub Tracz - specjalista fizjoterapii.
Doświadczony pracownik Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
Instruktor, trener Nordic Walking, ultramaratończyk.

Koszt szkolenia - 450 zł, zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w ograniczonej liczbie osób, z zachowanie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz jednocześnie online na platformie ZOOM.

Ilość punktów edukacyjnych - 10.

Informujemy, że w części praktycznej będzie dochodzić do uzasadnionego, fizycznego kontaktu pomiędzy uczestnikami szkolenia lub uczestnikami a prowadzącym szkolenie, w trakcie wykonywania ćwiczeń i testów, wynikających z treści i harmonogramu szkolenia. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o udziale w szkoleniu.



 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED