• 42 684 32 02
 • szkolenia@tromed.pl

PODSTAWY NEUROREHABILITACJI - UDAR MÓZGU - MODUŁ 1
informacje

Część teoretyczna szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. udar mózgu, kliniczne następstwa udaru, diagnostyka dla potrzeb fizjoterapii, rokowanie, mechanizmy zdrowienia po udarze, plastyczność układu nerwowego
 2. aktualne zaleceniach dotyczące fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu (niedokrwiennym i krwotocznym) - doświadczenia własne w realizacji wytycznych

Część praktyczna szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. przykłady terapii pacjentów po udarze mózgu w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji
 2. propozycje rozwiązywania podstawowych problemów strukturalnych i funkcjonalnych:
  • wiotkość
  • nadmierna spastyczność
  • zaburzenie funkcji kończyny górnej - sięganie, chwytanie i manipulowanie
  • zaburzenie funkcji kończyny dolnej oraz tułowia - reedukacja postawy, zmiany pozycji, pionizacja i lokomocja
 3. podstawy metod neurofizjologicznych - wykorzystanie metody Bobathów w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu

Szkolenie prowadzą terapeuci wielu metod specjalnych m.in. metody Bobathów dla dorosłych, PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej; z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi:

dr Magdalena Pruszyńska - specjalista fizjoterapii z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, asystent Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu USK im. WAM w Łodzi oraz Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Pourazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, były asystent Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną WWCOiT im M. Kopernika w Łodzi i wielu innych.

mgr Monika Wutke - specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy specjalizujący się w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych, 15-letnie doświadczenie w oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym w Zgierzu, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu oraz Poradniach Rehabilitacyjnych dla dzieci w Łodzi.

Koszt szkolenia - 450 zł, zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie. 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED