• 42 684 32 02
  • szkolenia@tromed.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ

Czerwiec

29

Autoprezentacje, wystąpienia publiczne, kreowanie wizerunku

Szkolenie prowadzone formą wykładową poparte ćwiczeniami praktycznymi.
Skierowane do osób dla których ważny jest pozytywny i profesjonalny wizerunek w świecie mediów, sztuki i biznesu, do kadry zarządzającej oraz właścicieli firm, którzy z racji zajmowanego stanowiska występują publicznie lub przed kamerami oraz do osób, które chcą decydować o tym, jak są postrzegane przez innych.

informacje


Lipiec

13

Trening diagnostyczno-rozwojowy personelu medycznego - WARSZTATY

Warsztat skierowany jest do kadry medycznej: fizjoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy, managerów służby zdrowia oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, wspieraniu swoich pacjentów w ustaleniu celów i sposobu ich realizacji.

zapisz się


Wrzesień

21

Diagnostyka i leczenie manualne w dysfunkcjach stawu kolanowego

Szkolenie skierowane do fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii, obejmujące zagadnienia z anatomii stawu kolanowego, biomechaniki struktur wewnątrzstawowych, charakterystyki wybranych uszkodzeń w stawie kolanowym, diagnostyki pourazowej stawu kolanowego oraz praktycznego zastosowania technik manualnych w rehabilitacji.

zapisz się


Wrzesień

22

Mobilność i stabilność – profilaktyka urazów w treningu sportowym i fizjoterapii

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: teoretyczne: co to jest mobilność oraz stabilność, zakres ruchu, przyczyny ograniczeń, strategie postępowania w treningu mobilności i stabilności w sporcie i fizjoterapii, techniki pracy z użyciem przyborów: wałków, piłek oraz praktyczny trening stabilności sportowy i rehabilitacyjny.

zapisz się


Wrzesień

28

Choroba zwyrodnieniowa stawów - algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: choroba zwyrodnieniowa stawów – podstawowe pojęcia; algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów; nowoczesne metody leczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów, nauka prawidłowej oceny zaawansowania choroby zwyrodnieniowej w oparciu o wywiad, badania ortopedyczne i badania dodatkowe; zastosowanie ortez i aparatów ortopedycznych.
Szkolenie skierowane do lekarzy ortopedów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zawodowym, jak również dziedzinach interdyscyplinarnych.

zapisz się


Październik

5

Podstawy neuromobilizacji nerwów obwodowych - diagnostyka i praktyczne zastosowanie w fizjoterapii

Szkolenie teoretyczne obejmuje zagadnienia dotyczące budowy komórek nerwowych, anatomii i fizjologii obwodowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego, pozycji napięciowych i pozycji początkowych testów napięciowych w kończynach oraz kręgosłupie.
Zajęcia praktyczne obejmują wykonanie neuromobilizacji dla nerwów obwodowych i opony twardej oraz neuromobilizacje w wybranych jednostkach chorobowych.

zapisz się


Październik

19

Schorzenia narządów ruchu u dzieci i młodzieży - zasady i kryteria leczenia ortopedycznego

Szkolenie teoretyczne obejmuje wady postawy u dzieci i młodzieży, wady wrodzone narządów ruchu: czas rozpoczęcia leczenia, zasady kontynuacji, następstwa zaniechania leczenia, wczesne wykrywanie nabytych schorzeń narządów ruchu, nauka badania ortopedycznego oraz zbierania wywiadu ukierunkowana na wady postawy i prawidłową ich kwalifikację oraz wykrywanie najczęstszych chorób narządów ruchu, praktyczne wskazówki oraz koncepcje w stosowaniu ortez i aparatów ortopedycznych.
Szkolenie skierowane do lekarzy ortopedów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zawodowym, jak również dziedzinach interdyscyplinarnych.

zapisz się


Październik

26

Mózgowe Porażenie Dziecięce - algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:MPD - zespół symptomów, etapy leczenia, cele i wskazówki terapeutyczne; kwalifikacje pacjenta do danego etapu leczenia - właściwe zbieranie wywiadu; nauka badania ortopedycznego w mózgowym porażeniu dziecięcym; zastosowanie ortez i aparatów ortopedycznych w MPD.
Szkolenie skierowane do lekarzy ortopedów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zawodowym, jak również dziedzinach interdyscyplinarnych.

zapisz się


Listopad

23

Rehabilitacja Kardiologiczna w praktyce - moduł 1

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się problematyką rehabilitacji kardiologicznej. Moduł 1 obejmuje zasady rehabilitacji kardiologicznej, metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz rolę fizjoterapeuty w procesie rehabilitacji.

zapisz się


Listopad

24

Rehabilitacja Kardiologiczna w praktyce - moduł 2

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się problematyką rehabilitacji kardiologicznej. Moduł 2 omawia zagadnienia Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej u chorych po ostrym zespole wieńcowym, po zabiegach kardiochirurgicznych, po wszczepieniach kardiostymulatora oraz u chorych z chorobami współistniejącymi.

zapisz się


Listopad

26

Współczesne metody leczenia wybranych dysfunkcji stawu skokowego i stopy

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: anatomia i biomechanika stawu skokowego i stopy; badanie stopy; postępowania w leczeniu urazów stawu skokowego i stopy; nabyte zniekształcenia stopy - przyczyny, objawy, sposoby postępowania oraz pozostałe dysfunkcje obrębie stawu skokowego i stopy.
Szkolenie skierowane do lekarzy ortopedów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zawodowym, jak również dziedzinach interdyscyplinarnych.

zapisz się


Listopad

30

Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym

Szkolenie teoretyczne z zakresu anatomii i fizjologii gruczołu piersiowego oraz układu chłonnego, objawów raka piersi, leczenia chirurgicznego, rehabilitacji przed i pooperacyjnej oraz profilaktyki przeciwobrzękowej. Zajęcia praktyczne zapoznają z metodami stosowanymi w terapii, praktycznym wykorzystaniem materiałów do kompresjoterapii oraz omówieniem zaopatrzenia ortopedycznego stosowanego u pacjentek po mastektomii.

zapisz się


Grudzień

1

Fizjoterapia w onkologii

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące epidemiologii nowotworów i czynników ryzyka, diagnostyki, leczenia oraz następstw leczenia nowotworów, podstaw terapii pacjentów w chorobach nowotworowych piersi, płuc, przewodu pokarmowego, okolicy głowy i szyi, układu moczowo-płciowego, układu nerwowego. Część praktyczna to ćwiczenia oraz metody fizjoterapeutyczne w jednostkach chorobowych.

zapisz się


?

DYSFAGIA - zaburzenia połykania w pracy z pacjentem neurologicznym - WARSZTATY

Warsztaty skierowane do osób zajmujących się problematyką rehabilitacji neurologicznej. Omawiana jest problematyka zaburzeń połykania, przedstawiane są testy i oceny zaburzeń połykania, w sposób praktyczny przedstawione są strategie terapeutyczne i kompensacyjne metody leczenia dysfagii.

brak terminu


?

Pisanie ekspresywne i coaching - wprowadzenie do metologii - WARSZTATY

Warsztaty są dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o profesjonalnym coachingu i metodzie pisania ekspresywnego, coachów, trenerów, mentorów, doradców, pracowników socjalnych i służby zdrowia, nauczycieli i pedagogów, którzy chcieliby poznać nowe narzędzie wsparcia swoich Klientów i podopiecznych, managerów i liderów, którzy chcieliby pogłębić kontakt ze sobą, by być wsparciem dla swoich pracowników

brak terminu


?

Schorzenia stawu barkowego - rehabilitacja z wykorzystaniem elementów terapii manualnej

Szkolenie skierowane do fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii, obejmujące zagadnienia z anatomii i fizjologii obręczy barkowej, podstaw artro i osteokinematyki, charakterystyki wybranych urazów i uszkodzeń w obrębie obręczy barkowej, profilaktyki schorzeń barku, diagnostyki pourazowej barku oraz praktycznego zastosowania technik manualnych w rehabilitacji

brak terminu


?

Narzędzia coachingowe w pracy z pacjentem - WARSZTATY

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia: jak i z czego korzystać w rozmowie z pacjentem, kontrakt relacji personel medyczny- pacjent; techniki coachingowe do pracy z celami; pętla coachingu czyli aktywne słuchanie, odzwierciedlanie i zadawanie pytań w pracy z pacjentem; diagnoza typów osobowości pacjentów i ograniczających przekonań; work-life balance -praca metodami coachingu grupowego.
Szkolenie skierowane do lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, managerów służby zdrowia oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, wspieraniu swoich pacjentów w ustaleniu celów i sposobu ich realizacji.

brak terminu


?

Komunikacja wizualna w praktyce

Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, coachów, psychologów, terapeutów oraz wszystkich, którzy chcą poznać praktyczne zasady i narzędzia wzmacniające przekaz za pomocą informacji wizualnej.

brak terminu


?

Schorzenia narządów ruchu u dzieci i młodzieży - zasady i kryteria leczenia ortopedycznego

Szkolenie teoretyczne obejmuje wady postawy u dzieci i młodzieży, wady wrodzone narządów ruchu: czas rozpoczęcia leczenia, zasady kontynuacji, następstwa zaniechania leczenia, wczesne wykrywanie nabytych schorzeń narządów ruchu, nauka badania ortopedycznego oraz zbierania wywiadu ukierunkowana na wady postawy i prawidłową ich kwalifikację oraz wykrywanie najczęstszych chorób narządów ruchu, praktyczne wskazówki oraz koncepcje w stosowaniu ortez i aparatów ortopedycznych.
Szkolenie skierowane do lekarzy ortopedów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zawodowym, jak również dziedzinach interdyscyplinarnych.

brak terminu


?

Wybrane elementy zaopatrzenia ortopedycznego w praktyce

Warsztaty przeznaczone dla fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych oraz osób pragnących wzbogacić swoje kompetencje zawodowe o praktyczną znajomość wykorzystania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego.
Zakres modułu obejmuje: zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, ortotykę kończyny górnej, ortotykę tułowia, ortotykę kończyny dolnej.

brak terminu


?

Skuteczna komunikacja w pracy z pacjentem i jego otoczeniem

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu znajdowania potrzeb pacjenta poprzez pytania otwarte i aktywne słuchanie, typologia pacjenta wg C.G Junga, rozpoznawanie komunikatów pacjenta i dopasowanie do typologii. Budowanie autorytetu w oczach pacjentów. Standardy obsługi pacjenta. Budowanie bezpiecznej dla pacjenta „przestrzeni”, narzędzia i techniki asertywności, trening asertywności.
Szkolenie skierowane do lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, managerów służby zdrowia oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu technik i sposobów komunikacji.

brak terminu


?

Podstawy neurorehabilitacji - udar mózgu - moduł 1

Szkolenie teoretyczne omawia mechanizm udaru mózgu i jego następstwa kliniczne, diagnostykę, rokowania, mechanizmy zdrowienia po udarze, plastyczności układu nerwowego oraz zaleceniach w fizjoterapii pacjentów.
Zajęcia praktyczne to wybrane terapie pacjentów w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji, propozycje rozwiązywania podstawowych problemów strukturalnych i funkcjonalnych oraz podstawy metod neurofizjologicznych - wykorzystanie Bobathów w rehabilitacji.

brak terminu


?

Podstawy neurorehabilitacji - udar mózgu - moduł 2

Warsztaty obejmują diagnostykę funkcjonalną, problemy strukturalne i funkcjonalne, propozycje terapii: kończyny górnej, postawy, kończyny dolnej, lokomocję. Omawiane są zagadnienia z zakresu dysfagii w tym testy, zasady karmienia i strategie terapeutyczne oraz omówienie zaopatrzenia pacjenta w wyroby medyczne po udarze mózgu.

brak terminu
 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED