• 42 684 32 02
  • szkolenia@tromed.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ

WRZESIEŃ

12
19
26

Wybrane elementy zaopatrzenia ortopedycznego w praktyce

Warsztaty przeznaczone dla fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych oraz osób pragnących wzbogacić swoje kompetencje zawodowe o praktyczną znajomość wykorzystania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego. Warsztaty w formule 3-częściowej – każdy moduł w formie 4-godzinnych spotkań.LISTOPAD

17
18
19

Obsługa klienta w sklepie medycznym - jak zacząć i odnieść sukces ?

3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sklepów medycznych, osób bezpośrednio związanych z obsługą klienta sklepu medycznego oraz planujących podjąć pracę w takiej placówce.
Omawiana jest typologia klienta, rozpoznawanie komunikatu pacjenta zgodnie z typologia wg. C.G.Junga, style komunikacji, identyfikacja i analiza potrzeb pacjenta w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, wynikające ze stanu zdrowia oraz jego preferencji, standardy pro-klienckiego modelu obsługi klienta, mancherdaising w sklepie medycznym oraz regulacje prawne dotyczące sprzedaży wyrobów medycznych.GRUDZIEŃ

3

Rehabilitacja Kardiologiczna w praktyce - moduł 1

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się problematyką rehabilitacji kardiologicznej. Moduł 1 obejmuje zasady rehabilitacji kardiologicznej, metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz rolę fizjoterapeuty w procesie rehabilitacji.GRUDZIEŃ

4

Rehabilitacja Kardiologiczna w praktyce - moduł 2

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się problematyką rehabilitacji kardiologicznej. Moduł 2 omawia zagadnienia Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej u chorych po ostrym zespole wieńcowym, po zabiegach kardiochirurgicznych, po wszczepieniach kardiostymulatora oraz u chorych z chorobami współistniejącymi.

?

Podstawy myślenia wizualnego "RYSOWANKI U ANKI" - WARSZTATY

Warsztaty z podstaw myślenia wizualnego, wprowadzające do sketchnotingu - tworzenia informacji za pomocą notatek wizualnych.?

Wybrane wyroby medyczne w przebiegu rehabilitacji urologicznej

Warsztaty przeznaczone dla pacjentów lub opiekunów pacjentów z problemami urologicznymi – objawami pęcherza neurogennego, po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, w trakcie treningu pęcherza.?

Trening diagnostyczno-rozwojowy personelu medycznego - WARSZTATY

Warsztat skierowany jest do kadry medycznej: fizjoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy, managerów służby zdrowia oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, wspieraniu swoich pacjentów w ustaleniu celów i sposobu ich realizacji.?

Blizna - natura czy problem ??

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, pielęgniarek, lekarzy oraz kosmetologów i specjalistów medycyny estetycznej, posiadających podstawową wiedzę z anatomii i fizjologii, którzy potrzebują poszerzyć wiedzę z zakresu terapii blizn.

Omawiane są zagadnienia budowy i funkcji skóry, proces gojenia rany, podział blizn, metody terapii i roli edukacyjnej fizjoterapeuty w procesie powstawania blizn.?

Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym

Szkolenie teoretyczne z zakresu anatomii i fizjologii gruczołu piersiowego oraz układu chłonnego, objawów raka piersi, leczenia chirurgicznego, rehabilitacji przed i pooperacyjnej oraz profilaktyki przeciwobrzękowej. Zajęcia praktyczne zapoznają z metodami stosowanymi w terapii, praktycznym wykorzystaniem materiałów do kompresjoterapii oraz omówieniem zaopatrzenia ortopedycznego stosowanego u pacjentek po mastektomii.?

Fizjoterapia w onkologii

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące epidemiologii nowotworów i czynników ryzyka, diagnostyki, leczenia oraz następstw leczenia nowotworów, podstaw terapii pacjentów w chorobach nowotworowych piersi, płuc, przewodu pokarmowego, okolicy głowy i szyi, układu moczowo-płciowego, układu nerwowego. Część praktyczna to ćwiczenia oraz metody fizjoterapeutyczne w jednostkach chorobowych.?

Podstawy neurorehabilitacji - udar mózgu - moduł 1

Szkolenie teoretyczne omawia mechanizm udaru mózgu i jego następstwa kliniczne, diagnostykę, rokowania, mechanizmy zdrowienia po udarze, plastyczności układu nerwowego oraz zaleceniach w fizjoterapii pacjentów.
Zajęcia praktyczne to wybrane terapie pacjentów w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji, propozycje rozwiązywania podstawowych problemów strukturalnych i funkcjonalnych oraz podstawy metod neurofizjologicznych - wykorzystanie Bobathów w rehabilitacji.?

Podstawy neurorehabilitacji - udar mózgu - moduł 2

Warsztaty obejmują diagnostykę funkcjonalną, problemy strukturalne i funkcjonalne, propozycje terapii: kończyny górnej, postawy, kończyny dolnej, lokomocję. Omawiane są zagadnienia z zakresu dysfagii w tym testy, zasady karmienia i strategie terapeutyczne oraz omówienie zaopatrzenia pacjenta w wyroby medyczne po udarze mózgu.?

FIZJO-MENADŻER program rozwojowo-coachingowy dla fizjoterapeutów

Program skierowany jest do fizjoterapeutów prowadzących praktykę w ramach własnej działalności gospodarczej lub planujących rozpocząć pracę na własny rachunek, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, technik komunikacji, zarządzania emocjami w pracy z pacjentem, zarządzania energią oraz wspieraniu swoich pacjentów w ustaleniu celów i sposobu ich realizacji.?

Wybrane elementy zaopatrzenia ortopedycznego w praktyce - WARSZTATY

Warsztaty przeznaczone dla personelu sklepu medycznego, fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych oraz osób pragnących wzbogacić swoje kompetencje zawodowe o praktyczną znajomość wykorzystania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego. Warsztat w formule jednodniowej – 9 godzin.?

Schorzenia narządów ruchu u dzieci i młodzieży - zasady i kryteria leczenia ortopedycznego

Szkolenie teoretyczne obejmuje wady postawy u dzieci i młodzieży, wady wrodzone narządów ruchu: czas rozpoczęcia leczenia, zasady kontynuacji, następstwa zaniechania leczenia, wczesne wykrywanie nabytych schorzeń narządów ruchu, nauka badania ortopedycznego oraz zbierania wywiadu ukierunkowana na wady postawy i prawidłową ich kwalifikację oraz wykrywanie najczęstszych chorób narządów ruchu, praktyczne wskazówki oraz koncepcje w stosowaniu ortez i aparatów ortopedycznych.
Szkolenie skierowane do lekarzy ortopedów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zawodowym, jak również dziedzinach interdyscyplinarnych.?

Mózgowe Porażenie Dziecięce - algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:MPD - zespół symptomów, etapy leczenia, cele i wskazówki terapeutyczne; kwalifikacje pacjenta do danego etapu leczenia - właściwe zbieranie wywiadu; nauka badania ortopedycznego w mózgowym porażeniu dziecięcym; zastosowanie ortez i aparatów ortopedycznych w MPD.
Szkolenie skierowane do lekarzy ortopedów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zawodowym, jak również dziedzinach interdyscyplinarnych.?

Diagnostyka i leczenie manualne w dysfunkcjach stawu kolanowego

Szkolenie skierowane do fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii, obejmujące zagadnienia z anatomii stawu kolanowego, biomechaniki struktur wewnątrzstawowych, charakterystyki wybranych uszkodzeń w stawie kolanowym, diagnostyki pourazowej stawu kolanowego oraz praktycznego zastosowania technik manualnych w rehabilitacji.?

KREATYWNY TRENER - WARSZTAT DLA TRENERÓW

Celem BEZPŁATNYCH warsztatów KREATYWNY TRENER jest rozwój kompetencji w roli trenera.
Podczas warsztatów będziesz mógł metodami treningu twórczości popracować nad wygenerowaniem kreatywnych rozwiązań na te wyzwania, z którymi aktualnie się mierzysz.

Obojętne czy jesteś freelancerem, czy jesteś trenerem wewnętrznym czy jesteś podwykonawcą firm szkoleniowych i obojętnie z jakimi wyzwaniami się aktualnie zmagasz, te warsztaty będą dla Ciebie wartością.?

Podstawy neuromobilizacji nerwów obwodowych - diagnostyka i praktyczne zastosowanie w fizjoterapii

Szkolenie teoretyczne obejmuje zagadnienia dotyczące budowy komórek nerwowych, anatomii i fizjologii obwodowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego, pozycji napięciowych i pozycji początkowych testów napięciowych w kończynach oraz kręgosłupie.
Zajęcia praktyczne obejmują wykonanie neuromobilizacji dla nerwów obwodowych i opony twardej oraz neuromobilizacje w wybranych jednostkach chorobowych.?

Choroba zwyrodnieniowa stawów - algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: choroba zwyrodnieniowa stawów – podstawowe pojęcia; algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów; nowoczesne metody leczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów, nauka prawidłowej oceny zaawansowania choroby zwyrodnieniowej w oparciu o wywiad, badania ortopedyczne i badania dodatkowe; zastosowanie ortez i aparatów ortopedycznych.
Szkolenie skierowane do lekarzy ortopedów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zawodowym, jak również dziedzinach interdyscyplinarnych.?

Mobilność i stabilność – profilaktyka urazów w treningu sportowym i fizjoterapii

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: teoretyczne: co to jest mobilność oraz stabilność, zakres ruchu, przyczyny ograniczeń, strategie postępowania w treningu mobilności i stabilności w sporcie i fizjoterapii, techniki pracy z użyciem przyborów: wałków, piłek oraz praktyczny trening stabilności sportowy i rehabilitacyjny. 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED