• 42 684 32 02
 • szkolenia@tromed.pl

TERAPIA NIEDOWŁADNEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ METODĄ AKJ
informacje

Metoda AKJ jest metodą terapeutyczną opracowaną przez fizjoterapeutę, której celem jest przywrócenie samodzielności w czynnościach posługiwania się sztućcami podczas spożywania posiłków, wykorzystanie wzorców i technik w celu usprawniania i usamodzielniania pacjentów mających ograniczenia na poziomach: aktywności dnia codziennego związanych z posługiwaniem się sztućcami podczas jedzenia oraz innych aktywności dnia codziennego związanych analogicznie z tym wzorcem ruchu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • W części teoretycznej
  • Filozofia koncepcji AKJ - budowa aparatu AKJ, astosowanie kompensujące AKJ, zastosowanie usprawniające AKJ
  • Co to jest metoda AKJ, etapy rehabilitacji podczas stosowania metody AKJ
  • Fazy ruchu kończyny górnej w metodzie AKJ
  • Zasady kwalifikacji pacjenta do stosowania Aparatu Kompensującego Jedzenie (AKJ), karta badania pacjenta, planowanie terapii pacjenta
  • Łańcuch zamknięty i łańcuch otwarty kończyny górnej, synergie mięśniowe kończyny górnej spastycznej utrudniające ruch celowy
  • Neurofizjologiczny wpływ stosowania aparatu AKJ na zwiększenie pobudliwości niedowładnej kończyny górny
  • Szczegółowa analiza wszystkich etapów metody AKJ na przykładzie procesu rehabilitacji pacjentki po przebytym udarze mózgu – prezentacja video
  • Znaczenie czynności posługiwania się sztućcami w procesie kompleksowego usprawniania niedowładnej kończyny górnej, znaczenie stosowania aparatu i metody AKJ w terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną i ruchową)
  • Kwalifikacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną do stosowania aparatu AKJ na przykładzie chorych z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego -prezentacja video

 • W części praktycznej
  • Wpływ aparatu i metody AKJ na uczenie prawidłowych wzorców ruchu kończyny górnej. Składowe ruchu funkcjonalnego podczas posługiwania się sztućcami.
  • Terapeuta z perspektywy pacjenta podczas posługiwania się sztućcami, czyli praktyczne ćwiczenia na symulatorach zaburzeń funkcjonalnych kończyny górnej
  • Klasyfikacja problemów funkcjonalnych w metodzie AKJ i ich analiza na symulatorach zaburzeń funkcjonalnych kończyny górnej
  • Analiza błędów podczas stosowania AKJ i praktyczne nauczanie posługiwania się aparatem AKJ na każdym etapie rehabilitacji: ruch w kinematycznym układzie zamkniętym z zastosowaniem rzepu sensorycznego, ruch w kinematycznym układzie zamkniętym, ruch w kinematycznym układzie otwarty, właściwe posługiwanie się sztućcami

Szkolenie prowadzi Michał Jania - mgr fizjoterapii, oligofrenopedagog.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 2008 roku praca w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Myślenicach z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo.
Od 2009 roku prywatna praktyka w gabinecie „Neurokinesis” w Myślenicach. W gabinecie prowadzona jest rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Twórca metody AKJ i Aparatu Kompensującego Jedzenie.

Koszt szkolenia - 390 zł, zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie.

Informujemy, że w części praktycznej będzie dochodzić do uzasadnionego, fizycznego kontaktu pomiędzy uczestnikami szkolenia lub uczestnikami a prowadzącym szkolenie, w trakcie wykonywania ćwiczeń i testów, wynikających z treści i harmonogramu szkolenia. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o udziale w szkoleniu. 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED