• 42 684 32 02
 • szkolenia@tromed.pl

PODSTAWY NEUROREHABILITACJI - UDAR MÓZGU - MODUŁ 2
informacje

Program szkolenia obejmuje warsztaty praktyczne:

 1. Diagnostyka funkcjonalna u pacjenta po udarze mózgu.
 2. Podstawowe problemy strukturalne i funkcjonalne, propozycje terapii:
  • reedukacja funkcji kończyny górnej: sięganie, chwytanie, manipulowanie
  • reedukacja postawy - kontrola posturalna, pionizacja: zmiany pozycji, aktywności tułowia, balans (testy statyczne i dynamiczne)
  • reedukacja funkcji kończyny dolnej, lokomocja: analiza prawidłowego chodu, analiza mechanizmów chodu patologicznego, badanie segmentarne, "torowanie" fazy podporowej i przenoszenia
  • strategie rehabilitacji: reedukacja funkcji ruchowych, kompensacja kierowana, terapia ruchowa wymuszona koniecznością, metody neurofizjologiczne
  • przykłady terapii pacjentów po udarze mózgu w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji
 3. Dysfagia:
  • przyczyny, objawy, konsekwencje zaburzeń połykania
  • testy połykania, ocena zaburzeń połykania, wytyczne
  • zasady bezpiecznego karmienia, kryteria doboru konsystencji pokarmów oraz instruktaż dla rodziny
  • strategie terapeutyczne: adaptacja posturalna (mobilizacja żuchwy, mięśnia 2 brzuśćcowego, MOS), ćwiczenia miofunkcyjne, stymulacja sensoryczna łuków podniebiennych i tylnej ściany gardła)
  • specjalne techniki ułatwiające połykanie.
 4. Wyroby medyczne dla pacjenta po udarze -możliwości i ograniczenia.

Szkolenie prowadzą terapeuci wielu metod specjalnych m.in. metody Bobathów dla dorosłych, PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej; z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi:

dr Magdalena Pruszyńska - specjalista fizjoterapii z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, asystent Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu USK im. WAM w Łodzi oraz Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Pourazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, były asystent Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną WWCOiT im M. Kopernika w Łodzi i wielu innych.

mgr Monika Wutke - specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy specjalizujący się w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych, 15-letnie doświadczenie w oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym w Zgierzu, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu oraz Poradniach Rehabilitacyjnych dla dzieci w Łodzi.

mgr Ewa Świątek - fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy z ponad 10-letnim doświadczeniem pracy z pacjentami neurologicznymi. Koordynator zespołu wczesnej rehabilitacji neurologicznej w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną w WWCOiT im. Kopernika w Łodzi.

Koszt szkolenia - 690 zł, zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie. 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED