• 42 684 32 02
 • szkolenia@tromed.pl

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W PRAKTYCE - MODUŁ 2
informacje

Warunkiem bezwzględnym przystąpienia do szkolenia jest wcześniejszy udział w szkoleniu Rehabilitacja Kardiologiczna w praktyce - moduł 1.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna (KRK) u chorych po ostrym zespole wieńcowym (OZW)
  • definicja, diagnostyka i podział OZW
  • podstawy leczenia inwazyjnego
 2. KRK u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych
  • po pomostowaniu aortalno-wieńcowym
  • po leczeniu wad serca
  • po transplantacji serca
 3. KRK u chorych po wszczepieniu kardiostymulatora lub kardiokonwertera - defibrylatora
 4. KRK u chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych
 5. KRK u chorych z chorobami współistniejącymi (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, POCHP, inne)
 6. Wpływ leków i używek na reakcje układu krążenia w trakcie wysiłku
Część teoretyczną szkolenia prowadzi dr n. med. Iwona Pyszczek
Specjalista rehabilitacji medycznej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.
Starszy asystent Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
Wykładowca akademicki.

Część praktyczną szkolenia prowadzi mgr Jakub Tracz - specjalista fizjoterapii.
Doświadczony pracownik Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
Instruktor, trener Nordic Walking, ultramaratończyk.

Koszt szkolenia - 650 zł, zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w ograniczonej liczbie osób, z zachowanie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz jednocześnie online na platformie ZOOM.

Ilość punktów edukacyjnych - 10.

Informujemy, że w części praktycznej będzie dochodzić do uzasadnionego, fizycznego kontaktu pomiędzy uczestnikami szkolenia lub uczestnikami a prowadzącym szkolenie, w trakcie wykonywania ćwiczeń i testów, wynikających z treści i harmonogramu szkolenia. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o udziale w szkoleniu. 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED