• 42 684 32 02
 • szkolenia@tromed.pl

OBSŁUGA KLIENTA W SKLEPIE MEDYCZNYM - JAK ZACZĄĆ I ODNIEŚĆ SUKCES ?
informacje

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

  Moduł I
 • Typologia osobowości klienta, rozpoznawanie stylu osobowości, diagnoza sposobu komunikacji.
 • Identyfikacja i analiza potrzeb pacjenta w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne wynikające ze stanu zdrowia oraz preferencji pacjenta
 • Standardy pro-klienckiego modelu obsługi klienta - budowanie własnego modelu obsługi klienta w oparciu o istniejący potencjał.
 • Mancherdaising w sklepie medycznym
  Moduł II
 • Regulacje prawne dotyczące sprzedaży wyrobów medycznych - zasady i przepisy dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych realizowanych w ramach NFZ oraz dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością
 • Ortotyka kończyny górnej, kończyny dolnej, tułowia dla dorosłych i dzieci
 • Wózki inwalidzkie – zasady i kryteria zaopatrzenia pacjenta
 • Pionizatory - wybrane sposoby pionizacji na różnych etapach rehabilitacji pacjenta
 • Likwidacja barier architektonicznych – sposoby adaptacji pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością
  Moduł III
 • Zajęcia praktyczne w warunkach realnych w sklepie medycznym u uczestnika lub organizatora szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sklepów medycznych, osób bezpośrednio związanych z obsługą klienta sklepu medycznego oraz planujących podjąć pracę w takiej placówce.

Zajęcia prowadzi Anna Troczyńska - specjalista w dziedzinie zaopatrzenia ortopedycznego i wyrobów medycznych, od 22 lat związana z branżą wyrobów medycznych. Dyplomowany coach ICC , absolwentka studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring w biznesie” Politechniki Łódzkiej z doświadczeniem zawodowym w współpracy z pacjentem, osobami starszymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami, certyfikowany przedsiębiorca z doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menadżerskich.

Koszt szkolenia - 1500,00 netto, obejmuje 3-dniowe szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie. 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED